Vilka Är Alpha & Omega

Alpha & Omega drivs som en ideell förening utan vinstsyfte och är en hjälpverksamhet i som är startad för att stödja hjälparbeten i Sverige och i andra länder.

Hjälpsändningar med möbler , kläder , husgeråd m,m, skickas till en hjälporganisation i Estland
som arbetar med stöd till människor i behov.  En del av överskottet återandvänds i föreningen för att skapa arbetsmöjligheter för personer som för tillfället kan befinna sig lite utanför arbetsmarknaden.
Bidrag i form av pengar skänks till olika hjälpprojekt i Sverige och utomlands, enligt de styrelsebeslut som fattas.

Vill du vara med och stödja?? Då gör du det genom att handla av oss , skänka grejer till oss , anlita oss för städuppdrag , transporter av möbler m.m. 
Kontakta oss för mera information.
Tack För Ditt Stöd